Hukuki Tercümeler-Akademik Tercümeler- Adli Tercümanlık

Her türlü Hukuki Metinleriniz, Mahkeme Kararlarınız, Anlaşma, Sözleşmeleriniz Konusunda Uzman Hukuki Deneyim ve Bilgiye Sahip Tercümanlarımız tarafından Tercüme edilmektedir. 

*VEKALETNAMELER

*İMZA SİRKÜLERİ

*MUVAFAKATNAMELER (İZİN BELGESİ)

*TAAHHÜTNAMELER

*İHTARNAMELER

*SABIKA KAYDI

*ADLİ SİCİL BELGESİ

*184 FORMU –TEBLİĞ ZARFI VE DAVA DİLEKÇELERİ (YURT DIŞI İKAMETLİ BİRİNE TÜRKİYEDE AÇILAN DAVAYI TEBLİĞ ETME )

*YURT DIŞI DAVA DURUŞMA TEBLİGATLARI

*MAHKEMELERE ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN TEMİNİ

*MİRAS BELGELERİ

*İSİM DENKLİK BELGELERİ

*TAPULARA ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN GÖNDERİLİR .

*YURT DIŞINDAN GELMİŞ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKÇEYE VEYA TÜRKÇEDEN TÜM DÜNYA DİLLERİNE TERCÜMESİ.