Teknik Çeviriler -İhale Şartnameleri Tercümesi

 

*HER TÜRLÜ İHALE ŞARTNAMELERİ TERCÜMESİ

*KULLANIM KLAVUZLARI

*BROŞÜR VE KATALOG

*ŞARTNAME ÇEVİRİLERİ